ĐĂNG TUYỂN DỤNG  |   ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN NHÀ TUYỂN DỤNG  |   NGƯỜI TÌM VIỆC  
Trang chủ
Nhà Tuyển Dụng Hướng Dẫn Nhà Tuyển Dụng Thỏa thuận sử dụng Dịch Vụ
Quy định bảo mật

Chovieclamtayninh.vn tôn trọng, cam kết bảo vệ những thông tin cá nhân trực tuyến của bạn.  Chúng tôi hiểu rằng bạn cần biết chúng tôi quản lý những thông tin cá nhân tập hợp được từ trang Web site Chovieclamtayninh.vn như thế nào. Xin hãy đọc và tìm hiểu về những quy định bảo mật thông tin sau đây của chúng tôi. Xin vui lòng đọc kỹ và tìm hiểu Chính sách bảo mật sau đây, gọi tắt là “Chính sách” để hiểu cách chúng tôi xử lý các thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng Website www.chovieclamtayninh

Nếu bạn không chấp thuận bản quy định bảo mật này, xin đừng truy cập vào trang Website Chovieclamtayninh.vn

Việc truy cập, đăng ký và sử dụng Website chovieclamtayninh.vn được hiểu là bạn chính thức chấp thuận và đồng ý tuân thủ các quy định của Chính sách. Chính sách có thể được cập nhật, điều chỉnh vào mọi thời điểm. Bản sửa đổi có hiệu lực ngay vào thời điểm chúng tôi cập nhật. Nếu bạn vẫn sử dụng website chovieclamtayninh.vn sau khi Chính sách được điều chỉnh có nghĩa là bạn đã hiểu và đồng ý với Chính sách. Do đó, bạn hãy kiểm tra Chính sách thường xuyên.

Các site của chúng tôi chứa các liên kết tới các site khác mà chúng tôi không kiểm soát. Website chovieclamtayninh.vn không chịu trách nhiệm về các chính sách bảo mật hoặc việc thực hiện chúng của các site mà bạn kết nối tới từ Website chovieclamtayninh.vn. Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét các chính sách bảo mật thông tin của các site khác đó để có thể hiểu cách thức họ thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin của bạn. Chính sách Bảo mật này chỉ áp dụng cho các thông tin mà chúng tôi thu thập trên Website chovieclamtayninh.vn và không áp dụng cho thông tin mà chúng tôi thu thập được theo cách khác. Chính sách này giúp bạn biết:

1. Các thông tin có thể nhận dạng cá nhân nào được thu thập từ bạn

Website chovieclamtayninh.vn thu thập thông tin theo một số cách từ các mục khác nhau trên Website của mình.

Một số thông tin cá nhân được tập hợp lại khi bạn đăng ký. Trong khi đăng ký, chúng tôi hỏi tên và địa chỉ email của bạn. Website chovieclamtaynnh.vn cũng thu thập hoặc có thể thu thập thông tin nhân khẩu học không chỉ từ riêng bạn như tuổi tác, giới tính, các mối quan tâm và sở thích. Đôi khi chúng tôi thu thập hoặc có thể thu thập một hoặc kết hợp của hai kiểu thông tin. Ngay khi bạn đăng ký, bạn đã là thành viên của Website chovieclamtayninh.vn, bạn có tên truy cập và có thể bắt đầu khai thác đầy đủ các sản phẩm/dịch vụ của Website chovieclamtayninh.vn

Ngoài thông tin đăng ký, đôi khi chúng tôi có thể hỏi bạn thông tin cá nhân bao gồm (nhưng không hạn chế) khi bạn đăng quảng cáo tuyển dụng hoặc khai thác các tính năng khác của Website chovieclamtayninh.vn. Nếu bạn liên lạc với chúng tôi, chúng tôi có thể giữ một bản ghi nhớ về sự liên lạc này. Mỗi trang trong phạm vi Website chovieclamtayninh.vn đều có đường dẫn tới Chính sách Bảo mật này.

2. Cookies là gì và cách chúng được sử dụng

Là một phần của việc đưa ra và cung cấp các dịch vụ cá nhân và theo yêu cầu khách hàng, Website chovieclamtayninh.vn có thể dùng các cookie để lưu và đôi khi theo dõi thông tin về bạn. Cookie là một lượng nhỏ dữ liệu được gửi tới trình duyệt của bạn từ máy chủ web và được lưu trên đĩa cứng máy tính của bạn. Một vài tính năng của Website chovieclamtayninh.vn đòi hỏi bạn chấp nhận các cookie mới có thể sử dụng được. Nói chung, chúng tôi dùng các cookie cho các mục đích sau đây:

Nhận dạng và gắn nhãn cho tất cả các công việc “mới” từ lần cuối cùng của bạn ghé thăm Website.

Lưu theo yêu cầu hoặc vĩnh viễn tên truy cập và mật khẩu lên máy của bạn để bạn không phải nhập lại mỗi lần ghé thăm Website của chúng tôi.

Các mảng quảng cáo của các công ty đăng việc trên Website chovieclamtayninh.vn cũng có thể dùng các cookie của riêng họ. Website chovieclamtayninh.vn cũng sẽ tập hợp và có thể tập hợp thông tin nào đó về việc sử dụng Website chovieclamtayninh.vn của bạn, chẳng hạn những khu vực bạn ghé thăm và những dịch vụ bạn truy nhập. Ngoài ra, Website chovieclamtayninh.vn cũng có thể thu thập những thông tin về phần cứng, phần mềm trên máy tính của bạn. Thông tin này có thể bao gồm những không hạn chế địa chỉ IP, kiểu trình duyệt, tên miền, các mục bạn truy nhập và các địa chỉ Website tham chiếu.

3. Thông tin của bạn được sử dụng như thế nào

Bằng việc cung cấp thông tin của mình, bạn đồng ý để Website chovieclamtayninh.vn, các công ty liên kết, đơn vị trực thuộc có thể sử dụng thông tin của bạn, dù đó là thông tin cá nhân, nhân khẩu học, tập hợp hay kỹ thuật, đều nhằm mục đích điều hành và cải tiến Website chovieclamtayninh.vn, tăng cường tiện ích cho người sử dụng hoặc giới thiệu và phân phối các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi cũng có thể dùng thông tin thu thập được để thông báo cho bạn về những sản phẩm và dịch vụ do Website chovieclamtayninh.vn hay các công ty đối tác cung cấp, hoặc để xin ý kiến của bạn về các sản phẩm và dịch vụ hiện tại hay những sản phẩm và dịch vụ tiềm năng mới.

Chúng tôi cũng có thể dùng thông tin liên lạc của bạn để gửi cho bạn email hoặc các thông báo khác về những cập nhật tại Website tuyển dụng  chovieclamtayninh.vn. Nội dung và tần suất của những thông báo này sẽ thay đổi tuỳ thuộc vào thông tin mà chúng tôi có về bạn. Ngoài ra, vào lúc đăng ký, bạn có quyền lựa chọn nhận những thông tin, thông báo và các chương trình khuyến mãi bao gồm nhưng không hạn chế các bản tin miễn phí từ Website chovieclamtayninh.vn liên quan đến những chủ đề mà bạn có thể đặc biệt quan tâm. Chúng tôi có một khu vực để bạn có thể liên lạc với chúng tôi. Bất kỳ phản hồi nào bạn gửi đến cho chúng tôi trở thành tài sản của chúng tôi và chúng tôi có thể dùng phản hồi đó (chẳng hạn các câu chuyện thành công) cho các mục đích tiếp thị, hoặc liên hệ với bạn để có thêm thông tin.

4. Ai đang thu thập thông tin của bạn

Khi được hỏi về các thông tin cá nhân trên Website   chovieclamtayninh.vn, có nghĩa là bạn đang chia sẻ thông tin đó với riêng Website chovieclamtayninh.vn, trừ phi có thông báo cụ thể khác. Tuy nhiên, một số hoạt động do đặc trưng của chúng, sẽ dẫn đến việc thông tin cá nhân của bạn được tiết lộ cho những người sử dụng khác của Website chovieclamtayninh.vn biết.

5. Thông tin của bạn có thể chia sẻ với ai

Chúng tôi không tiết lộ cho bên thứ ba thông tin cá nhân của bạn, cũng như thông tin cá nhân và nhân khẩu học kết hợp, hoặc thông tin về việc sử dụng Website chovieclamtayninh.vn của bạn (chẳng hạn các khu vực bạn ghé thăm, hay các dịch vụ mà bạn truy cập), trừ năm mục sau đây:

a. Chúng tôi có thể để lộ thông tin như vậy cho các nhóm thứ ba nếu bạn đồng ýVí dụ, nếu bạn cho biết bạn muốn nhận thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba khi đăng ký một tài khoản trên Website chovieclamtayninh.vn , chúng tôi có thể cung cấp thông tin liên hệ của bạn cho bên thứ ba đó, ví dụ người sử dụng lao động, các nhà tuyển dụng, người thu thập dữ liệu, nhân viên thị trường hoặc những người khác với mục đích gửi email cho bạn hay liên lạc với bạn theo cách khác. Chúng tôi có thể dùng dữ liệu đã có về bạn (như các mối quan tâm hay sở thích mà bạn đã trình bày) để xác định xem liệu bạn có thể quan tâm đến các sản phẩm hay dịch vụ của một bên thứ ba cụ thể nào không.

b. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin như vậy cho các công ty và cá nhân mà chúng tôi thuê để thay mặt chúng tôi thực hiện các chức năng của công ty. Ví dụ, việc lưu giữ các máy chủ web, phân tích dữ liệu, cung cấp các trợ giúp về marketing, xử lý thẻ tín dụng hoặc các hình thức thanh toán khác, và dịch vụ cho khách hàng. Những công ty và cá nhân này sẽ truy cập tới thông tin cá nhân của bạn khi cần để thực hiện các chức năng của họ, nhưng không chia sẻ thông tin đó với bất kỳ bên thứ ba nào khác.

c. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin như vậy nếu có yêu cầu pháp lý, hay từ yêu cầu của bất kỳ cơ quan nhà nước nào hoặc nếu chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm:

{C}·        {C}Tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo quy trình của luật pháp;    

{C}·        Bảo vệ các quyền hay tài sản của chúng tôi hoặc các công ty đối tác;

{C}·        Ngăn chặn tội phạm hoặc bảo vệ an ninh quốc gia; hoặc

{C}·        Bảo vệ an toàn cá nhân của những người sử dụng hay công chúng.

d. Chúng tôi có thể tiết lộ và chuyển thông tin như vậy tới một nhóm thứ ba, đối tượng mua lại toàn bộ hay phần lớn công việc kinh doanh của chúng tôi, bằng cách liên kết, hợp nhất hoặc mua toàn bộ hay phần lớn các tài sản của chúng tôi. Ngoài ra, trong tình huống chúng tôi trở thành đối tượng của một vụ khởi kiện phá sản, dù tự nguyện hay miễn cưỡng, thì chúng tôi hay người được uỷ thác có thể bán, cho phép hoặc tiết lộ thông tin như vậy theo cách khác trong quá trình chuyển giao được toà án về phá sản đồng ý.

e. Chúng tôi có thể dùng tên bạn, tên hay logo của công ty bạn, hay thông tin khác về hoặc từ các quảng cáo tuyển dụng hoặc tài khoản xem hồ sơ ứng viên của bạn cho bất kỳ hay tất cả các mục đích tiếp thị Website của chúng tôi. Ví dụ, các tên hay logo công ty có thể được dùng trong quảng cáo trên báo, thư gửi trực tiếp, phương tiện bán hàng, áp phích quảng cáo và các tài liệu khác liên quan đến Website chovieclamtayninh.vn hay các tài sản khác của chúng tôi.

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin vô danh về khách ghé thăm một trong các Web của công ty (ví dụ, số khách đến mục ‘Tìm việc’ của Website chovieclamtayninh.vn) với các khách hàng, đối tác và bên thứ ba khác để họ có thể hiểu về các loại khách tới thăm Website của Website chovieclamtayninh.vn và cách họ sử dụng site.

Chúng tôi có thể hỗ trợ công nghệ, lưu trữ Web và các dịch vụ liên quan khác cho các công ty hàng đầu khác để thiết lập mục tuyển dụng trên Website của họ (đôi khi được gọi là “khu vực tuyển dụng”). Thông tin cá nhân và/hoặc có tính nhân khẩu học do bạn cung cấp trong các khu vực tuyển dụng trở thành một phần của cơ sở dữ liệu của Website chovieclamtayninh.vn, nhưng không ai có thể truy cập trừ bạn, chúng tôi và công ty có liên quan mà không có sự đồng ý của bạn.

Thông tin được thu thập trên trang thuộc khu vực tuyển dụng, hoặc trên trang chia sẻ nhãn hiệu (như trang về một cuộc thi do Website chovieclamtayninh.vn và công ty khác đồng tài trợ) có thể trở thành tài sản của công ty đó, hoặc của chúng tôi và công ty đó. Trong ví dụ này, việc sử dụng thông tin như vậy của công ty kia có thể phụ thuộc vào chính sách bảo mật của công ty đó và, trong trường hợp bất kỳ nào, chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc công ty kia sử dụng thông tin cá nhân và nhân khẩu học của bạn

6. Những lựa chọn dành cho bạn khi thu thập, sử dụng và phân phối thông tin cá nhân. Nếu bạn chọn không đăng ký hoặc cung cấp thông tin cá nhân, bạn sẽ không thể dùng phần lớn Website của chovieclamtayninh.vn

Bạn cũng có các lựa chọn liên quan tới các cookie. Bằng cách thay đổi các ưu tiên trình duyệt của mình, bạn có thể chọn chấp nhận tất cả các cookie, hay được thông báo khi một cookie được thiết lập, hoặc loại bỏ tất cả các cookie. Nếu bạn chọn loại bỏ tất cả các cookie, bạn sẽ không thể dùng các dịch vụ của Website chovieclamtayninh.vn có yêu cầu đăng ký sử dụng. Những dịch vụ này bao gồm việc nhận dạng các công việc mới đã được đăng lên từ lần ghé thăm cuối cùng, tự đăng nhập và tính năng kiểm tra danh sách. Bạn vẫn có thể dùng hầu hết các tính năng của Website chovieclamtayninh.vn ngay cả khi bạn không chấp nhận các cookie.

7. Những lựa chọn dành cho bạn khi truy nhập, cập nhật và xoá thông tin của bạn như thế nào

Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các phương tiện đảm bảo thông tin cá nhân của bạn là chính xác và cập nhật. Bạn có thể hiệu chỉnh hoặc xoá hồ sơ của bạn bất cứ lúc nào khi nhấn vào liên kết “Tài khoản” hoặc vào hình ảnh do hệ thống cung cấp ngay khi bạn đăng nhập vào. Khi đăng nhập vào hệ thống trong một khoảng thời gian nào đó, dù bạn đang ở đâu trên Website chovieclamtayninh.vn, thông tin của bạn sẽ được giữ nguyên cho đến khi bạn nhấn chuột vào liên kết “Đăng xuất” là liên kết có thể truy nhập từ màn hình “Tài khoản”

Nếu bạn là người sử dụng đã đăng ký và quên mật khẩu, bạn có thể nhận lại nó bằng cách gửi email và dùng tính năng “Quên mật khẩu”.

Tài khoản Website chovieclamtayninh.vn của bạn có thể bị xoá, nhưng làm như vậy sẽ dẫn đến việc không thể truy nhập đến bất kỳ tính năng nào đòi hỏi đăng nhập. Chúng tôi sẽ hoặc có thể giữ một bản sao lưu trữ về tài khoản của bạn song không thể truy nhập trên Internet.

8. Những biện pháp phòng ngừa an toàn chống mất mát, lạm dụng hoặc thay đổi thông tin của bạn

Ngoài người quản trị Website chovieclamtayninh.vn hoặc cá nhân được uỷ quyền khác của Website chovieclamtayninh.vn ra, bạn là người duy nhất được truy nhập đến thông tin cá nhân của mình. Đăng ký sử dụng của bạn được bảo vệ bằng mật khẩu để ngăn chặn sự truy nhập trái phép. Chúng tôi khuyến nghị bạn không để lộ mật khẩu của bạn cho bất kỳ ai. Website chovieclamtayninh.vn không bao giờ hỏi mật khẩu của bạn qua điện thoại hay qua email tự nguyện.

Đáng tiếc là không có dữ liệu nào truyền trên Internet có thể bảo đảm an toàn 100%. Do vậy, mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, Website chovieclamtayninh.vn có thể không thể bảo đảm hoặc cam kết về tính an toàn của thông tin bất kỳ mà bạn chuyển tới chúng tôi hoặc từ dịch vụ trực tuyến của chúng tôi, và bạn phải tự chịu rủi ro. Ngay khi chúng tôi nhận được thông tin bạn gửi tới, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo đảm an toàn trên hệ thống của chúng tôi.

9. Bạn biết gì nữa về đời tư trực tuyến của bạn

Hãy luôn nhớ rằng bất kỳ lúc nào bạn tự nguyện tiết lộ thông tin cá nhân của bạn trực tuyến, ví dụ qua công việc bạn đăng lên hay qua email, thông tin đó có thể bị người khác thu thập và sử dụng, Tóm lại, nếu bạn gửi thông tin cá nhân trực tuyến có thể truy nhập công khai, bạn có thể sẽ nhận được những thông báo tự nguyện từ những đối tác khác.

Cuối cùng, bạn phải tự chịu trách nhiệm về việc giữ bí mật cho mật khẩu và/hoặc các thông tin tài khoản bất kỳ. Vì thế, xin hãy cẩn thận và có trách nhiệm khi nào bạn ở trên mạng.

                                                                                                     Chovieclamtayninh.vn

 

 

Trang Chủ   |    Hướng dẫn nhà tuyển dụng   |    Thỏa thuận sử dụng   |    Quy định bảo mật   |    Dịch Vụ   |    Liên hệ

Copyright © 2015 Chợ việc làm tây ninh - Phát triển và quản trị bởi Công ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm & Website Phú Lợi